top of page
STEM.png

Eén van de ambities van het Limburgs STEM-platform is om de initiatiefnemer en thuisbasis te worden van een lerend netwerk rond STEM in de Limburgse regio. Hierin willen we alle actoren (directies, STEM-coördinatoren en -STEM-leerkrachten, lerarenopleiders, pedagogische begeleiding, …) samenbrengen om ervaringen en expertise uit te wisselen, en de noden aan opleiding en ondersteuning te inventariseren en in te vullen. Op termijn kunnen we ook denken aan het samen STEM-projecten ontwikkelen, met wetenschappelijke en technische ondersteuning van het STEM-platform en de deelnemende hogeronderwijsinstellingen. 

20231014-prov_limburg_stem-web-109_edited.jpg
STEM14.png

Ons 
lerend 
netwerk

Neem contact met ons op

Contact

Bedankt voor uw bericht

Ontdek hoe wij u kunnen helpen met STEM

STEM12.png

Ontdek ons
vormings-
programma

STEM13.png

Grasduin in onze digitale bibliotheek

STEM15.png

Ontdek
onze STEM-coaching
op school

bottom of page