top of page

American Association for the Advancement of Science. (1989). Science for All. Project 2061. New York: Oxford University Press. Opgeroepen op November 2018

Anderson, L., & Krathwohl, D. (2011). A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Vol. 83). New York: Longman.
 
De Schrijver, J., Cornelissen, E., Sermeus, J., & Pil, A. (2015). Filozoo. (ExploRatio, Odisee Brussel) Opgeroepen op November 2018, van www.filozoo.be
 
Ecocampus. (2018). Educatiegids Wicked Problem Plaza. Opgeroepen op December 2018, van Departement Omgeving, Vlaamse overheid: https://www.lne.be/educatiegids-wicked-problem-plaza
 
Elkington, J. (1999). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone.
 
European Commission. (2015). Science Education for Responsible Citizenship. doi:10.2777/12626
 
Hattie, J. (2015a). What doesn’t work in education: The politics of distraction. London: Pearson. Opgeroepen op November 2018, van https://www.pearson.com/content/dam/corporate/global/pearson-dot-com/files/hattie/150602_DistractionWEB_V2.pdf
 
Hattie, J. (2015b). What works best in education: The politics of collaborative expertise. London: Pearson. Opgeroepen op November 2018, van https://www.pearson.com/content/dam/corporate/global/pearson-dot-com/files/hattie/150526_ ExpertiseWEB_V1.pdf
 
National Academy of Engineering, National Research Council, Committee on Integrated STEM Education, Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. (M. Honey, G. Pearson, & H. Schweingruber, Red.) Washington, DC: The National Academies Press. Opgeroepen op November 2018, van https://www.nap.edu/catalog/18612/stem-integration-in-k-12-education-status-prospects-and-an
 
National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/13165
 
National Science Board. (2015). Revisiting the STEM Workforce, A companion to Science and Engineering Indicators 2014. Arlington, VA: National Science Foundation. Opgeroepen op December 2018, van https://www.nsf.gov/nsb/publications/2015/nsb201510.pdf
 
National Science Teachers Association. (2014). Crosscutting Concepts. Opgeroepen op December 2018, van Next Generation Science Standards: https://ngss.nsta.org/CrosscuttingConceptsFull.aspx
 
Partnerships Resource Centre. (2016). Wicked Problems Plaza: Principles and Practices for Effective Multi-Stakeholder Dialogue. Rotterdam: Partnerships Resource Centre at RSM, Erasmus University. Opgeroepen op November 2018, van https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Faculty_Research/Partnership_Resource_Centre/publications/26234_What_about_Wicked_Problems_Plaza_online.pdf
 
Quanten, E. (2009). Bevorderen van technische geletterdheid in het lager onderwijs: kleurig palet aan mogelijkheden. School- en klaspraktijk, 203(51), 2-22.
 
Rosenberg, M. (2006). Rosenberg, Geweldloze communicatie. Lemniscaat Publishers.
 
SAM LABS STEAM KIT. (2018). Opgehaald van Fab Factory; RATO Education: https:// www.fablabfactory.com/nl/sam-labs-steam-kit.html; https://www.ratoeducation. be/nl/brands/sam-labs/
 
Simon, H. A. (1969). The Sciences of the Artificial. Cambridge, England: MIT Press.
 
SLO. (2018). 21e eeuwse vaardigheden. Opgeroepen op November 2018, van SLO: Curriculum van de toekomst: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
 
Standford d.school. (2005). d.school. Opgeroepen op November 2018, van https://dschool.stanford.edu/
 
STEM voor de basis. (2016). Opgehaald van STEM voor de basis: http://www.stembasis.be/stemvoordebasis/model

Universiteit Gent, vakgroep onderwijskunde. (2015). Wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigen. Vlaams Rapport Pisa 2015. Universiteit Gent.
 
Van Cauwenberghe, J., & RHIZO vzw. (2018). Rhizo vzw. (Rhizo vzw) Opgehaald van Design tools: www.designtools.be
 
van de Kamp, M. (2012). HERZIENE TAXONOMIE VAN DE LEERDOELEN VAN
BLOOM volgens Anderson en Krathwohl, 2001. Opgehaald van http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/bloom.pdf
 
Van den Branden, K. (2017). Competentiegericht evalueren in een notendop. Opgeroepenop November 2018, van Duurzaam onderwijs: https://duurzaamonderwijs. com/2017/02/08/competentiegericht-evalueren-in-een-notendop/
 
Veretennicoff, I. V. (2015). De STEM-leerkracht. Opgehaald van Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten: http://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/121/nw_mw_stemleerkracht.pdf
 
Verstappen, H. (2018). Design Thinking in Global Citizenship Education. UCLL. Opgehaald van http://wereldburgerschapseducatie.ucll.be/
 
VIVES. (2018). STEMmige bedrijvigheid: STEM-schema. Opgeroepen op 2018, van http://www.stemmigebedrijvigheid.be/opzet/stem-schema
 
Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs & Vorming. (2012). Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020. Opgehaald van Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/STEM-actieplan.pdf
 
Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs & Vorming. (2015). STEM-kader voor het Vlaamse onderwijs. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/stem-kader-voor-het-vlaamse-onderwijs
 
Vlaamse Regering. (2017). Voorontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801ea13d

Vlaamse Regering. (2018). Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Brussel. Opgehaald van https://www.onderwijsdoelen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202018%20 Einddoelen%20eerste%20graad%20SO%20-%20decreet.pdf
 
Wetenschapsknooppunten Zuid-Holland. (2018). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren. Opgehaald van http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/ activiteiten/leidraad-onderzoekend-en-ontwerpend-leren/
 
YOU for YOUTH. (sd). Opgehaald van Online Professional Learning and Technical Assistance for 21st Century Community Learning Centers: https://y4y.ed.gov/

bottom of page