top of page
STEM.png
Technology Class
TABBLAD_aankomenSTEMInspiratiedage

3 daagse COOL voor iSTEM vorming

Aan de slag met de STEM-eindtermen.

De Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg en de cel 'iSTEM Inkleuren' organiseren een nascholing gericht op leerkrachten in Limburg. We coachen leerkrachten binnen het secundair onderwijs in de ontwikkeling van STEM-projecten (interdisciplinair, maatschappelijk relevant, vanuit de leefwereld van de leerlingen). Dit doen we a.d.h.v. de “COOL voor iSTEM”-methodologie, waarbij we leerkrachten teams professionaliseren om zelf kwalitatief iSTEM-materiaal te ontwikkelen. 

Inhoud

Iedereen is overtuigd van het belang van 21ste eeuwse competenties voor onze huidige en komende generaties. Het aanbieden van STEM onderwijs vanaf jonge leeftijd maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Maar hoe geef je dat STEM onderwijs vorm? Hoe maak je nu van vier eilanden science, technology, engineering en mathematics interdisciplinair, interactief, inclusief en geïntegreerd STEM onderwijs?

Om hier een antwoord op te geven, bieden we een traject aan voor leerkrachten die in teamverband STEM materiaal willen ontwikkelen. Tijdens de 3 daagse vorming maken jullie als team kennis met de COOL voor iSTEM methode. Een methode die jullie als leerkrachtenteam begeleidt doorheen het ontwikkelproces van kwalitatief iSTEM materiaal dat vervolgens kan ingezet worden in de klas.

Om STEM interactief en interdisciplinair te maken, zijn verschillende invalshoeken, opleidingsprofielen en inhoudelijke achtergronden nodig. Het werkt het best met een zo divers mogelijk team van leerkrachten.

 

Doelstelling

Op het einde van het traject heb je als deelnemer: 

  • alle nodige achtergrondinformatie over STEM-onderwijs en de iSTEM-methodologie; 

  • de vaardigheden om in een iSTEM-project leerdoelen en leerinhouden op elkaar af te stemmen; 

  • inzicht in de verschillende fasen van COOL voor iSTEM en hun doel; 

  • een eigen project aangepast aan de iSTEM-criteria; 

  • minimum twee scripts (aangereikt, zelfgekozen, en van anderen) voor nieuwe iSTEM-projecten; 

  • toegang tot bestaand iSTEM-lesmateriaal en connecties met het groeiend lerend netwerk van iSTEM-leerkrachten en het STEM-steunpunt Brussel. 

Programma

  • Dag 1: Thema selectie en  brainstorm script.

  • Dag 2: Stand van zaken (pitch)  - verder ontwikkelen onder begeleiding - iSTEM didactiek -  Evaluatie.

                  In parallel is er keuze uit meerdere STEM-workshops.

  • Dag 3: Verder uitwerken van het project onder begeleiding en volgen van meerdere STEM-workshops, presentatie                         project  en uitwisseling materiaal en ervaringen.

Doelgroep

Leerkrachten teams van tweede en derde graad secundair onderwijs.

 

De leerkrachten teams bestaan best uit 3 leerkrachten met elk een verschillende achtergrond. Ondanks het feit dat STEM lessen soms door individuele leerkrachten gegeven worden gebeurt de ontwikkeling van iSTEM materialen best in een multidisciplinair team.

Begeleiding

Marie-Paule Buyse is biologe met een aggregaatsdiploma en heeft bijkomende opleidingen in Biotechnologie en Informatica gevolgd. In 2017 werd zij projectmedewerker van STEM@School en is nu vanuit de KU Leuven actief als medewerker in de cel iSTEM Inkleuren.

Jana Boussier is Master in de Biologie (optie Ecologie en Evolutie) en beschikt over een getuigschrift van pedagogische bekwaamheden. Ze is sinds 2012 actief in het secundair onderwijs als leerkracht chemie en biologie. Vanaf 2021 combineert ze het onderwijs met een aanstelling als praktijkassistent en navorser binnen de Educatieve Master aan de UHasselt. Jana is sinds dit jaar actief als coach binnen de cel iSTEM Inkleuren en zal de teacher design teams begeleiden. 

Els Knaepen is lector Fysica in PXL-Education en coördinator voor STEM & wetenschapscommunicatie binnen hogeschool PXL. Ze behaalde haar doctoraat in de chemie en is in het bezit van een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid. Els is sinds de opstart van de cel iSTEM Inkleuren actief als coach, ze zal mee de teacher design teams begeleiden.

Inschrijving en praktische informatie

De vorming loopt over drie dagen en zal doorgaan in Hasselt, Hogeschool PXL.

Vrijdag 24/03         9:00 tot 16:00 u

Dinsdag 18/04       9:00 tot 16:00 u

Vrijdag 26/05         9:00 tot 16:00 u

Deze vorming wordt gratis aangeboden.

Contactpersonen: 

Saartje Duerinck (coördinator STEM Portaal Limburg) saartje.duerinck@auhl.be

SavtheDate_STEMInspiratiedag2022.pptx.jpg
bottom of page