top of page

STEM-onderwijs is…

1. … STEM-geletterdheid voor iedereen.
Sterk STEM-onderwijs biedt een draagvlak om actief deel te nemen aan een continu veranderende (kennis-)maatschappij waarbij 21ste-eeuwse competenties en employability skills essentieel zijn zowel in het dagelijkse leven als op de arbeidsmarkt. Innovatief, computationeel, kritisch, creatief, onderzoekend en probleemoplossend denken, handelen en communiceren zijn essentiële STEM-competenties. Het verwerven van de STEM- vaardigheden onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren gebeurt via een duidelijke (vak)taal en stelt STEM-geletterden in staat om concepten te herkennen, te (re-)construeren en te leren omgaan met open-ended probleemstellingen. Iedereen is gebaat bij STEM-geletterdheid aangezien het hand in hand loopt met een leven lang en een leven breed leren.

2. 
… vertrekken vanuit een authentieke STEM-context.
Het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten én praktijken start vanuit een betekenisvolle context, een levensechte vraag of een maatschappelijk relevant probleem. Het ontwikkelen van theoretische modellen of net praktische oplossingen leveren disciplinegebonden S-T- E-M-inzichten met een brede inzetbaarheid. STEM-onderwijs moet daarom aansluiten bij de leefwereld, interesse en waarden van STEM-lerenden.

3. 
…S–T–E–M en STEMOOV.
Interactie tussen de aparte STEM- disciplines met respect voor de eigenheid van elke discipline geeft STEM-onderwijs een innovatief en interdisciplinair karakter dat inspeelt op jobs die vandaag en in de toekomst belangrijk zijn. Een geïntegreerd iteratief STEM-leerproces, zoals het STEMOOV-model, biedt ruimte voor divergeren, convergeren en differentiëren. Hierbij worden denk- en doevaardigheden van een hogere orde zoals analyseren, selecteren, creëren, evalueren, optimaliseren en synthetiseren onder begeleiding verworven. Het STEMOOV-model geeft niet alleen leraren de nodige handvaten voor het uitwerken van STEM-projecten, maar biedt alle STEM-geletterden een systematische aanpak voor het actief onderzoekend, ontwerpend en verbindend leren.

4. 
… leren van én met elkaar binnen een STEM-community.
STEM- onder wijs vraagt om attitudes zoals voldoende durf en (zelf-)vertrouwen van STEM-lerenden én -leraren en leidt tot een bepaalde graad van zelfgestuurd leren. Dé STEM-leraar bestaat dan ook niet, maar wordt vertegenwoordigd door een STEM-lerarenteam dat eventueel in een beginfase ondersteund wordt door een STEM- coach. Samenwerken, inleven, intrinsiek motiveren, verbindend leren en communiceren staan centraal binnen deze STEM-community.

5. 
… van STEM-geletterdheid tot STEM-specialisatie.

STEM-geletterdheid en STEM-specialisatie uitdragen start bij de professionele lerarenopleidingen en de educatieve master wetenschappen en technologie, die toekomstige leraren van kleuter- tot hoger onderwijs inspireren via een congruente leerlijn van verbindende concepten en vertrekken vanuit het STEMOOV-model. Hierbij leggen we nadruk op verwonderen, exploreren en experimenteren in een uitdagende leeromgeving waarbij competentiegericht evalueren voorop staat. Door verbanden te leggen tussen theorie en praktijk (S-T-E-M) zien alle STEM-geletterden de relevantie van STEM voor de maatschappij. Hierdoor krijgen leraren de nodige handvaten om hun STEM-lerenden te inspireren om te kiezen voor een STEM-specialisatie.

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) zet in op sterk STEM-onderwijs. Deze visie is gebaseerd op het STEM-kader van de Vlaamse overheid (november 2015)

en focust op een sterk en breed STEM-onderwijs met vijf belangrijke pijlers.

bottom of page